Vull estar informat dels avenços de Caixa Catalana:

Nom: Mail: Població:
Accepto els termes * requerit * CLAUSULADO LOPD ART. 5 [ Llegir més ]

English   |   Alemany

Gener, 2020: GLOSSARI DE TÉRMENS


Paràmetres per a ser una Banca Ètica

La legislació italiana exigeix que un banc acompleixi els següents 5 requeriments per a ser considerat ètic:

1. Hom ha de demostrar que els crèdits són concedits d'acord amb criteris ètics internacionalment reconeguts

2. Hom ha de garantir la màxima transparència en el desemborsament dels crèdits

3. Contribuir amb un mínim d'un 20% de la cartera de crèdits a organitzacions sense afany de lucre; no distribuir beneficis; sinó que s'han de reinvertir en les activitats empresarials

4. Adoptar una governança democràtica i participativa, caracteritzada per una distribució igualitària de l'accionariat

5. Limitar en una escala màxima d'1 a 5 la forquilla salarial, entre el sou més alt i el sou mitjà en l'organització

 

Llegir la memòria complerta del projecte CAIXA CATALANA, Cooperativa de Crdit

Calendari d'activitats i presentacions de l'Associacio CAIXA CATALANA, Cooperativa de Credit