Vull estar informat dels avenços de Caixa Catalana:

Nom: Mail: Població:
Accepto els termes * requerit * CLAUSULADO LOPD ART. 5 [ Llegir més ]

English   |   Alemany

Abril, 16 de 2015: Es signa l'acta fundacional de l'Associació per la nova Caixa Catalana Cooperativa de Crèdit


En una cafetería de Barcelona, al C/ Pau Clarís, 128, 7 persones signen l'acta fundacional.

Qudant l'ssociació iniciada amb els següents membres:

La Associació per la nova Caixa Catalana Cooperativa de Crèdit s'inscriu al registre de la Genralitat el dia 7 de Maig del 2015


Llegir la memòria complerta del projecte CAIXA CATALANA, Cooperativa de Crdit

Calendari d'activitats i presentacions de l'Associacio CAIXA CATALANA, Cooperativa de Credit