Vull estar informat dels avenços de Caixa Catalana:

Nom: Mail: Població:
Accepto els tèrmens * requerit * CLAUSULADO LOPD ART. 5 [ Llegir més ]

La població de Catalunya, amb les nostres mateixes forces i estalvis, tenim capacitat per aixecar de nou el país, en el procès cap a la independència

Us demanem d'adherir-vos a la Associació per la nova Caixa Catalana Cooperativa de Crèdit per arribar a tenir, el més aviat possible, una entitat de crèdit que treballi amb aquell esperit que van tenir inicialment, les caixes d'estalvi catalanes.

Quan parlem de bastir una nova Caixa d'Estalvis, amb la forma legal de Cooperativa de Crèdit, ens centrem en els dos períodes inicials del projecte:

El primer que fem, entrats a l'estiu del 2015, és precisament unir forces per arribar a aixecar un dia la persiana d'aquesta nova entitat de crèdit. Som conscients de la enorme tasca que representa, a l'any 2015 arribar a aquesta fita...

Tenim una massa d'estalvi més que suficient per engegar el projecte...

Al 2015 molts catalans tenim els nostres estalvis dipositats a desgrat, en entitats financeres que ens son alienes, i en molts casos, les considerem literalment estrangeres i hostils: Catalunya Caixa ja es morta. Malgrat que mantenen un nom, un logo i inclús una publicitat que pels antics clients ens ha resultat insultant, simplement és el BBVA amb una altra retolació.

Els catalans que estem compromesos amb la nostra independència no volem tenir els nostres recursos a mans, literalment, de persones de Madrid, que tenen els seus propis criteris i objectius -que no son precisament, els nostres-

En el decurs de la crisi i inclús abans, amb tot un recorregut en la lliberalització de l'economia, la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis va anar perdent totalment els criteris inicials, d'arrelament a Catalunya i de servei al país.

La Caixa ha anat insultant repetidament als catalans, tenint a una membre dels borbons "treballant abnegadament" per Catalnya...

Els catalans de bé no ho oblidem. Tembé som conscients de que el que va ser la Caixa de Pensions s'ha convertit en un vulgar banc (serà molt gran i poderós) però és d'una vulgaritat execrable: Té els seus interèssos, que no son precisament els de la població de Catalunya que vol la independència.

Un altra banc vulgar, encara que nominalment sigui del país és el Banc de Sabadell, el qui ha absorbit la desapareguda Caixa del Penedès, que sí que havia estat aquesta, arrelada de veritat amb el seu territori natural.

Els catalans hem de reconeixer que el Banc de Sabadell treballa pels seus interèssos, com és llògic en una entitat financera privada.

Teniem, especialment al Maresme, a la Caixa Laietana, tradicionalment molt arrelada a la seva comarca... la qual, més enllà d'estafar miserablement a la bona gent, ha estat abduïda per l'execrable Bankia... Entitat que encara esta fent, al 2015 desnonaments, mentre els seus espoliadors es passegen impunement per Madrid.

A mitjans de 2015, quan Catalunya està aclaparada i abatuda per una crisi llarga i profunda, els mateixos catalans no som encara prou conscients de que si poguèssim agrupar els nostres estalvis, potser molt modestos si els mirem d'un a un, disposaríem d'una massa de capital molt poderosa, que podríem canalitzar precisament pel bé de Catalunya i dels catalans de les classes mitja i baixa.

Si hi ha algú que necessita financiació i ajut ho ès precisament un aturat que vol auto-emplearse i tornar a treballar

Un dels aspectes més sinistres de la crisi que encara ens aclapara ès precisament la desaparició del petit crèdit adreçat als aturats que voldríen tornar al món del treball i l'empresa iniciant una nova professió, obrint un comerç, oferint un servei a nous clients... i veuen que precisament per la seva precarietat, cap banc els donarà ni un euro de financiació

L'autònom català ha estat tradicionalment molt aïllat i sol davant de les entitats financeres

Tradicionalment, l'autònom mantenia la seva operativa bancària repartida entre algún banc i les Caixes d'Estalvis, especialment les del seu territori, que per la proximitat, li donaven un servei força acceptable, si ho mirem des de la perspectiva actual.

Ara aquest treballador o professional ha vist com el ventall d'entitats on podia trucar a la porta per financiar els nous projectes, o per mantenir la seva operativa, s'ha concentrat d'una manera alarmant: Està a mans d'una o dues entitats financeres, i aquestes precisament, no tenen cap interès en donar-li financiació a un autònom que tambè ell mateix, està patint la crisi.

Els Gremis professionals i d'oficis de Catalunya son unes entitats que coneixen molt bé les necessitats de financiació del país

La plataforma Caixa Catalana fa una crida especial als Gremis Professionals per fer presió per aconsegir disposar d'una nova Caixa de Pensions.

Les forces vives de Catalunya, en el nostre camí cap a la independència, incloent especialment als Gremis d'activitats i oficis necessiten agrupar-se per aconseguir un primer capital fundacional, mentre es resolen els aspectes legals del projecte.

Els Col-legis Professionals, i especialment els de caire tècnic, estan cridats a agrupar-se al voltant de la plataforma Caixa Catalana, en el camí que ens ha de portar a tornar a tenir una nova Caixa d'Estalvis, amb la forma de Cooperativa de Crèdit, però de veritat al servei de Catalunya.

Catalunya presenta a l'any 2015 unes mancances de financiació ingents:

 • Inversions de re-industrialització del territori que no es poden fer per manca de financiació
 • Reposició de maquinària, instal-lacions i equipaments nous que no es poden fer, sense accès al crèdit en bones condicions
 • Instal-lacions d'ascenssors en comunitats que no es poden realitzar, per manca de financiació
 • Actualitzacions i millores de façanes en comunitats de veïns
 • Millora en la eficiència energètica a comerços, habitatges, tallers i hostaleria
 • Millores en la agricultura i la ramaderia sostenibles
 • Millores i actualitzacions en instal-lacions de turisme sostenible

Els Col-legis professionals estan cridats tambè a adherir-se al moviment social que vol tornar a tenir una Caixa d'Estalvis, amb forma de cooperativa de crèdit, aquesta sí, treballant per la població de Catalunya.

Catalunya té una llarga i molt exitosa història en cooperativisme, especialment en la Catalunya Rural

Tot i que la crisi ha afectat a tot el país i totes les àrees, les cooperatives tenen encara una gran força econòmica i de presió, per aconseguir bastir una nova Caixa d'Estalvis qe treballi, de veritat, pel país. Els promotors de Caixa Catalana Cooperativa de Crèdit fem tambè una crida a les cooperatives ja existents per aconseguir el més aviat possible, tenir operativa aquesta nova entitat financera

Amb forma de Cooperatives tenim també un seguit d'entitats de caire social, les qui presten uns serveis essencials per persones amb capacitats limitades, entitats ocupacionals, etc. Aquestes cooperatives estàn especialment cridades a fer sentir la seva veu per aconseguir tenir la nova Caixa Catalana Cooperativa de Crèdit el més aviat millor.

Un de tants efectes perversos de la crisi que encara estem patint ès que molt projectes, perfectament viables i sostenibles, que tenien o potser encara tenen molts emprenedors no han pogut veure la llum, precisament, per la manca de finançament

Fent una llista de col-lectius empresarials que estan patint la sequera de crèdit a Catalunya, el dels emprenedors mereix èsser destacat.

Un dels principals grups de destí del crèdit que hauria de donar la futura Caixa Catalana ha d'anar precisament per finançar en bones i justes condicions projectes innovadors que tinguin les suficients perspectives d'èxit:

Projectes en les Noves tecnologíes
Innovacions en agricultura sostenible
Iniciatives i inversions d'autònoms, petites empreses i comerciants

Si volem aconseguir tenir un dia funcionant la nova Caixa Catalana Cooperativa de Crèdit, demanem als emprenedors que s'adhereixin a la associació, i amb les seves petites aportacions econòmiques, poguem tenir com més aviat millor, la llicència bancària necessària.

Ja sigui mitjançant els gremis, col-legis professionals i les seves associacions, o be sigui personalment, estem demanant adhesions dels petits i mitjans empresaris per adherir-se a Caixa Catalana Cooperativa de Crèdit

Un dels objectius que ha de tenir la nova Caixa Catalana Cooperativa de Crèdit ha de ser atendre millor a les petites empreses, del que avui dia ho fan els banc i les Caixes d'Estalvis que han sobreviscut.
Més enllà de que haurem de treballar amb uns interèssos del mercat, una nova Caixa Catalana, si pot operar amb uns estrictes criteris de transparencia, austeritat i rigor en les despeses, ha de poder carregar unes comissions d'operativa inferiors a les que ara pateixen les petites empreses i els autònoms: Podríem treballar carregant sols unes comisions d'un 15 - 25% de les actuals, al mercat.

Com a contrapartica, aquesta nova Caixa Catalana Cooperativa de Crèdit, podría estalviar-se totalment els costos de publicitat, per l'avantatge que comporta simplement, la publicitat feta pels mateixos clients, en el tradicional boca - orella.
La nova Caixa Catalana Cooperativa de Crèdit vol treballar amb criteris de proximitat a les poblacions i inclús amb cada barri. Treballar de manera local i pròxima a la gent permet la publicitat més eficient i econòmica.

Eleccions a la Generalitat: 27 de Setembre del 2015

La concepció de Caixa Catalana Cooperativa de Crèdit està concebuda en el marc del procès cap a la independència de Catalunya.

El nostre full de ruta preveu que amb un resultat clar cap a la independència, el 27 de Setembre, podrem encarar les recaptacions de fons necessàries amb totes les garantíes.

El punt crític del projecte Caixa Catalana Cooperativa de Crèdit és precisament aconseguir la llicència bancària

Aconseguir la llicència bancària es la tasca més complexe de tot el projecte.

Per dir-ho en llenguatge col-loquial, la llicència ve a ser els 4 primers dígits dels comptes corrents o d'estalvi.

Amb la normativa actual, la concessió de llicències està totalment a càrrec el Banc Central Euroepu, amb seu a Frankfurt.

La normativa actual permet que una Cooperativa de Crèdit a dins de la Unió Europea (De la zona continental, operant en euros) pugui extendre operacions a un altra territori, tot associant-se amb uns promotors locals. Aquesta possibilitat ens cobriría de les objeccions polítiques que amb seguretat Madrid esgrimirà a Frankfurt en el moment en que arribi a Madrid una consulta referent a la nostra iniciativa.

... I arribarà el dia en que podrem aixecar la persiana d'unes primeres 4 o 5 oficines: I començar a donar crèdits

Assumim que el projecte Caixa Catalana ja ha assolit les etapes:

 • Aglutinar una massa suficient de Catalans al voltant del projecte

 • Definir clarament la viabilitat de la nova Caixa Catalana Cooperativa de Crèdit, amb els preceptius estudis de viabilitat econòmica, plà de negoci, etc

 • Resoldre els necessàris estudis de viabilitat jurídica i fiscal, definint els òrgans d'administració la denominació social, etc

 • Fixar un calendari d'obertura d'oficines a curt, mitjà i llarg termini

 • Recaptar els suficients recursos per cobrir les despeses inicials del projecte i d'assessorament per part d'experts i reconeguts economistes

 • Adherir a Caixa Catalana Cooperativa de Crédit els sòcis i futurs clients, tant particulars com professionals o cooperatius

 • Fer participar en la Caixa Catalana Cooperativa de Crèdit a les entitats de caire social i assistencial, especialment les cooperatives s'inserció laboral

 • Haver recaptat també el CAPITAL FUNDACIONAL preceptiu, i haver-lo dipositat al Banc Central Europeu de Frankfurt

 • Haver rebut de Frankfurt la preceptiva Llicència Bancària

Ja podem obrir la porta d'unes primeres quatre o cinc oficines

Per raons de proximitat amb el territori, per raons de mobilització política amb l'independentisme, els promotors de Caixa Catalana Cooperativa de Crèdit pensem en obrir les primeres oficines a les comarques catalanes on l'independentisme ha demostrat tenir més força i energía.

Un somni que tenim els promotors inicials de la Associació per la nova Caixa Catalana Cooperativa de Crèdit, és centrar-nos especialment en lluitar contra l'atur, a base de:

 • Afavorir per tots els mitjans la concessió de crèdits a aturats que necessíten un petit crèdit per retornar al món laboral

 • Prestar una especial atenció a les petites empreses, comerços i emprenedors que, amb l'ajut de Caixa Catalana Cooperativa de Crèdit, poguèssin contractar més personal per llurs activitats

 • Afavorir, amb tots els mitjans possibles, el desenvolupament de projectes i iniciatives d'empreneduria

La nova Caixa Catalana Cooperativa de Crèdit està concebuda com una mena de Caixa "low cost" que pel fet de néixer de bell nou, pot començar amb una estructura de despeses absolutament diferent del que hem patit fins ara:

 • Total transparència en les despeses: Tot visible al web

 • Escala de sou de 3 a 1 (El sou màxim no pot superar 3 cops al sou més baix)

 • Prohibició de bonus per rendiment o creixement (Que han portat a curses desenfrenades, fins a la fí de les caixes d'estalvi)

 • Mentalitat escandinava en la despesa: Esperit auster, cap despesa suntuària, cap despesa en publicitat

 • Per estatuts, una Cooperativa de Crèdit ha d'estar regida pels mateixos clients, treballadors i cooperatives associades, de manera que NO HI POT HAVER CAP CÀRREC POLÍTIC que tant de mal han fet, a les desaparegudes caixes d'estalvi

Amb aquestes bases doncs, la nova Caixa Catalana Cooperativa de Crèdit ha de poder satisfer els interèssos de les classes baixa i mitja de Catalunya, tant els particulars com professionals, mentre que també treballaria com a Banca Social i Ética i especialment com Banc de Reconstrucció i reindustrialització de Catalunya.
Si la nova Caixa Catalana Cooperativa de Crèdit aconsegueix mantenir-se en aquesta escala de proximitat i "low-caost" ha de poder carregar unes comisions operatives de sols un 50% de les del mercat, el que comportaria la millor publicitat: El boca - orella.

Donar crèdit en condicions justes a les classes baixa i mitja de Catalunya és el màxim objectiu de tot el projecte:

 • Micro crèdits a aturats que el necessiten per auto-emplearse i retornar al món laboral
 • Crèdit pels autònoms, els qui a hores d'ara el tenen totalment restringit
 • Crèdit canalitzat mitjançant els Col-legis professionals, com ara per facilitar instal-lacions d'ascenssors en comunitats de veïns
 • Concedir crèdit cap al comerç
 • Facilitar financiació a projectes d'emprenedors
 • Financiació a les petites empreses en renovacions de maquinària i en general, per la re-industrialització de Catalunya
 • Financiació per rehabilitacions i millora en l'eficiència energètica a les llars i les comunitats de vivendes
 • Facilitar crèdit en activitats turístiques sostenibles, en àmbits i zones sense saturació turística
 • Facilitar crèdits per la millora de conreus i ramaderia, en projectes sostenibles
 • Crèdit adreçat a re-industrialitzar zones deprimides de Catalunya, facilitant l'implantació de noves activitats industrials
 • Credit en especials condicions dirigit a entitats de caire social, com ara les cooperatives d'inserció laboral

En poques paraules: La nova Caixa Catalana ha de treballar des del primer minut per recuperar activitat indstrial i productiva de Catalunya, en el mateix procès cap a la independència

Pots veure la memòria complerta del projecte Caixa Catalana:

Llegir la memòria complerta del projecte CAIXA CATALANA, Cooperativa de Crdit